Agensarenan är en fristående samutforskande och samskapande mötesplats som drivs av Forskarhubben. Vi samlas kring sociala utmaningar för samlärande och konkret lösningsorienterat arbete, liksom för utforskande av trösklar och hinder för välbefinnande i vår samtid och framtid.

 
Agensarenans syfte är att:

Skapa förståelse, kunskap, erfarenheter och perspektiv som kan sänka trösklar för välbefinnande, på ett sätt som är hållbart med hänsyn till mänskliga behov, våra ekosystem och framtiden.

Hur vi jobbar

Som oberoende mötesplats kan Agensarenan samla människor kring komplexa frågor och utmaningar som överlappar eller ligger mellan olika kunskapsdomäner och samhällsfunktioner.

Vi främjar co-learning genom workshoppar, vidgar perspektiv och utmanar antaganden om handlingsutrymmen. Genom möten utforskar vi vad långsiktigt och hållbart välbefinnande kan innebära i olika sammanhang och hur samhällets olika arenor kan främja detta och sänka trösklar för agens.

Våra format sträcker sig från participatory design till konst och Futures Literacy Labs. Organisationer, forskningsgrupper, entreprenörer och idéutvecklare är välkomna att bidra till mötesplatsen genom kunskap, perspektiv och tankar, genom text, event och i samskapande processer.

Forskarhubben har som syfte att facilitera samverkan, underbygga kvalificerade samtal och underlätta för informella interdisciplinära sammanslutningar till nytta för samhället. Agensarenan är hubbens mötesplats med fokus på hållbart välbefinnande och drivs ideellt.
Kontakta oss

info@forskarhubben.se