Kategorier
Blogg

Jämlikhet och medlemsarbete

Jämlikhet och medlemsarbete

Det finns två anledningar till att jag är engagerad i Patientrelaterat. Det första skälet är att jag brinner för jämlikhet och likabehandling. Idag är vården inte jämlik. Till exempel kön, etnicitet, utbildningsnivå, funktionsvariation, ålder och bostadsort påverkar vilken typ av vård vi får och hur god vården är. Jag engagerar mig i Patientrelaterat för att jag vill arbeta patientnära med den här typen av frågor och informera sjukdomsdrabbade individer om vilka rättigheter de har när det gäller jämlik vård.

Det andra skälet är att jag vill hjälpa patientorganisationer med deras medlemsarbete. Utöver att vara engagerad i Patientrelaterat arbetar jag mycket med ideella organisationer. Genom mitt arbete har det vuxit fram ett intresse för att arbeta med patientorganisationer och stötta patientföreträdare i deras roll.

Att vara en patientorganisation för med sig ett flertal utmaningar. Hur kan organisationen rekrytera fler medlemmar, och hur kan den behålla och engagera de medlemmar som redan finns i organisationen? Hur kan de nå fram med sitt budskap till olika instanser? Det här är exempel på frågor som jag vill hjälpa patientorganisationer med.

Charlotte, beteendevetare, processleder och föreläser med fokus på mångfald och likvärdighet. Charlotte är redaktör för antologin Starka tillsammans: tjugoen nulägesbilder av civilsamhället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *