Kategorier
Blogg

När forskning kan skapa nytta genom gränsöverskridande, kreativ samverkan, väcks mitt engagemang!

Efter att ha identifierat problemområden eller ouppfyllda behov känns det ofrånkomligt att också vilja skapa förbättringar. I min nuvarande roll som innovationsantropolog har jag därför sökt mig till organisationer som är nytänkande, vetenskapligt underbyggda, förstärker tvärsektoriell samverkan och kan omsätta teorier i praktiken, ända fram till de människor som behöver det mest.

Ibland gör livet uppehåll eller blir inte som vi tänkt oss, särskilt om vi drabbas av en sjukdom. Det är då lätt att tankarna kretsar kring det som är dåligt, istället för det som är bra. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar mental hälsa som “ett tillstånd av full fysisk, mental och socialt välbefinnande, och inte bara avsaknaden av sjukdomar eller ohälsa.” Att kunna få hjälp att hantera psykisk ohälsa är viktigt, men vilka beprövade sätt finns för att stärka den psykiska hälsan?

Det finns innovationspotential inom pragmatisk positiv psykologi, bortom forcerad optimism. Hur kan man hjälpa t.ex. patienter i återhämtningsfasen att öka livskvalitén? En förändrad livssituation kan ju också öppna nya dörrar, om man får lite hjälp att anpassa sig och ta sig över trösklar. Tänk om det fanns en lättillgänglig, variationsrik och samskapad plattform. En “möjlighetsklinik”, som utgår från verkliga behov, skulle kunna erbjuda något för alla såsom livshanteringsstrategier (coping), inspiration, berikande upplevelser och meningsfulla aktiviteter.

Psykologen Csikszentmihalyi uppmärksammade redan på 70-talet att s.k. flow-tillstånd erbjuder välgörande stunder där vi glömmer oss själva och våra problem genom uppslukande koncentration. Det ska vara enkelt att fortsätta delta i digitala gemenskaper, upptäcka, skapa, bidra och lära sig nya färdigheter trots begränsningar. Min samhälls-/beteendevetenskapliga bakgrund ledde in mig på verklighetsförankrande, empatiska undersökningar av mänskligt liv i alla former, vilka ju ofta leder till insiktsfulla “call to action”.

Efter att ha identifierat problemområden eller ouppfyllda behov känns det ofrånkomligt att också vilja skapa förbättringar. I min nuvarande roll som innovationsantropolog har jag därför sökt mig till organisationer som är nytänkande, vetenskapligt underbyggda, förstärker tvärsektoriell samverkan och kan omsätta teorier i praktiken, ända fram till de människor som behöver det mest.

Genom att sitta i styrelsen för Forskarhubben samt i samordnargruppen för projektet Patientrelaterat har jag möjlighet att fokusera på att utveckla plattformen Myeloma Toolkit enligt visionen ovan. Genom att addera kunskaper och erfarenheter av tvärvetenskapligt ledarskap, systemperspektiv och tjänstedesign kan jag också bidra med att facilitera lösningar på komplexa utmaningar. Det är ju ofta i spänningsfälten mellan olika sektorer som det kan uppstå helt nya idéer.

Min nätverksbyrå Curiosity Shop är en växande hub som främjar sociala innovationer genom nya konstellationer i gränslandet mellan hälsovård, bildning, entreprenörskap, (upplevelse)design, konst, tech, filosofi m.m. Jag ser fram emot att skapa värde av att förena olika kunskapsområden och bidra med etablerade kontakter, idéer och konkreta uppslag i Myeloma Toolkit!

Erika Tanos, innovationsantropolog, arbetar med etnografiska studier och innovation bl.a. inom sjukvård och är i dagsläget knuten till Openlab och forskarutbildningsprogrammet Utveckling och Regeneration samt plattformen Gender Innovation Alliance på KI.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *