Kategorier
Blogg

När forskning kan skapa nytta genom gränsöverskridande, kreativ samverkan, väcks mitt engagemang!

Efter att ha identifierat problemområden eller ouppfyllda behov känns det ofrånkomligt att också vilja skapa förbättringar. I min nuvarande roll som innovationsantropolog har jag därför sökt mig till organisationer som är nytänkande, vetenskapligt underbyggda, förstärker tvärsektoriell samverkan och kan omsätta teorier i praktiken, ända fram till de människor som behöver det mest.

Kategorier
Blogg

Därför utvecklades Patientrelaterat

Från början var Patientrelaterat.se en hemsida för ett samverkansprojekt med fokus på blodcancerdrabbades behov av uppföljning – vad som bör följas upp, hur och varför, samt hur vårdens möjligheter såg ut att möta dessa behov. Efter projektets genomförande hade mängder av berättelser, tips och idéer samlats in från samarbeten och deltagare och det fanns förstås […]

Kategorier
Blogg

Den patientrelaterade juridiken

Det arbetet som Patientrelaterat gör är otroligt viktigt ut många olika perspektiv. Vi kommer alla att antingen ha en anhörig, vara patient eller i behov av hjälp av något juridiskt relaterat slag. Kortfattat är hälso- och sjukvården ett av de mest författningsstyrda områdena, med många olika lagar och regler. För någon som inte arbetar som […]

Kategorier
Blogg

Jämlikhet och medlemsarbete

Jämlikhet och medlemsarbete Det finns två anledningar till att jag är engagerad i Patientrelaterat. Det första skälet är att jag brinner för jämlikhet och likabehandling. Idag är vården inte jämlik. Till exempel kön, etnicitet, utbildningsnivå, funktionsvariation, ålder och bostadsort påverkar vilken typ av vård vi får och hur god vården är. Jag engagerar mig i […]

Kategorier
Blogg

Därför engagerar jag mig

Därför engagerar jag mig I mina möten med vården, i arbetet som tjänstedesigner såväl som i privata sammanhang, har jag ofta blivit provocerad av hur svårt det är att förstå hur vården fungerar – det är så många olika personer, processer och platser att ha koll på, och som dessutom ska hanteras samtidigt som man […]

Kategorier
Blogg

Tankar kring att vara patientrepresentant

Tankar kring att vara patientrepresentant Man talar om att göra en resa, en cancerresa och människor berättar på olika sätt om sina. I mina ögon är det modiga människor som öppet delar med sig av sina erfarenheter. Jag är inte speciellt förtjust i begreppet men har fått förlika mig med att det är så man […]

Kategorier
Nyheter

Nästa steg i projektet

Hemsidan har fått sig ett ansiktslyft och hela plattformen börjar komma igång, inte minst på grund av det härliga gensvaret vi har fått av patientorganisationer, vårdgivare och stödorganisationer! Under det här här året kan ni förvänta er inlägg om utvecklingen av sidan, olika projekt, vår kunskapsportal med forskning och utredningar om patientnära och patientcentrerat arbete, […]