En mötesplats för samutforskande, samskapande och främjande av handlingsutrymmen för välbefinnande

Agensarenan är en vidareutveckling av tidigare Patientrelaterat och samlar forskning, civilsamhälle, sociala entreprenörer, samhälls och som vill främja hållbart välmående och välbefinnande hos samhällsgrupper som lider av t.ex. språkmässiga, sociala, strukturella eller sjukdomsrelaterade trösklar för främjande av sitt eget och samhällets välbefinnande.

Faciliteras av Forskarhubben arbetsgrupp

Forskarhubben verkar som en oberoende nod i utrymmen mellan samhällsgrupper, forskning, entreprenöriell verksamhet och civilsamhälle. Vi samlas ideellt kring samutforskande av samtid och framtid och samskapande av konkreta lösningar och behovsbaserad innovation. Inom Agensarenan leder vi workshoppar, koordinerar samarbeten, behandlar inkomna projektpitchar, och planerar arbetet framåt.

Vill du bidra?

Vi söker för närvarande nya medlemmar till samordnargruppen, för att utveckla mötesplatsens verksamhet och nätverk. Kontakta oss på info@forskarhubben.se för intresseanmälan!

Elin Sporrong

Elin, besluts- risk- och policyanalytiker och doktorand i etisk AI, är ordförande för Forskarhubben och utvecklare av Agensarenan.
Med en humanistisk bakgrund och tidigare arbete med patientcentrering, är Elin intresserad av olika tanke- och kunskapspraktiker, mätning och antaganden inom vård och omsorg.

Erika Tanos

Erika Tanos, innovationsatropolog, arbetar med etnografiska studier och innovation bl.a. inom sjukvård och är i dagslägen knuten till OpenLab och forskarutbildningsprogrammet på Utveckling och gereneration samt plattformen Gender Innovation Alliance på KI.

Sharon Lindberg

Sharon, doktorand i data- och systemvetenskap med fokus etisk design, är senior designer och utformar lösningar för datainsamling och servicedesign i vårt innovativa arbete.

Fanny Lundkvist

Fanny, innovationsinriktad civilingenjör, är affärs- och verksamhetsutvecklare med intresse för människocentrerad design och kombinationen människa, teknik, organisation och samhälle. Fanny arbetar också för att inkludera skolelever i komplexa samhällsfrågor, genom organisationen Brevvännerna.