Kategorier
Blogg

När forskning kan skapa nytta genom gränsöverskridande, kreativ samverkan, väcks mitt engagemang!

Efter att ha identifierat problemområden eller ouppfyllda behov känns det ofrånkomligt att också vilja skapa förbättringar. I min nuvarande roll som innovationsantropolog har jag därför sökt mig till organisationer som är nytänkande, vetenskapligt underbyggda, förstärker tvärsektoriell samverkan och kan omsätta teorier i praktiken, ända fram till de människor som behöver det mest.