Kategorier
Blogg

När forskning kan skapa nytta genom gränsöverskridande, kreativ samverkan, väcks mitt engagemang!

Efter att ha identifierat problemområden eller ouppfyllda behov känns det ofrånkomligt att också vilja skapa förbättringar. I min nuvarande roll som innovationsantropolog har jag därför sökt mig till organisationer som är nytänkande, vetenskapligt underbyggda, förstärker tvärsektoriell samverkan och kan omsätta teorier i praktiken, ända fram till de människor som behöver det mest.

Kategorier
Blogg

Därför utvecklades Patientrelaterat

Från början var Patientrelaterat.se en hemsida för ett samverkansprojekt med fokus på blodcancerdrabbades behov av uppföljning – vad som bör följas upp, hur och varför, samt hur vårdens möjligheter såg ut att möta dessa behov. Efter projektets genomförande hade mängder av berättelser, tips och idéer samlats in från samarbeten och deltagare och det fanns förstås […]